TV Heksenwiel vervult wens van leden

De Bredase tennisvereniging Heksenwiel wilde graag iets extra’s bieden aan zijn leden. Toen via een enquête de behoeften in kaart werden gebracht, kwam naar voren dat een groot deel van de leden oren had naar padel als aanvulling op het bestaande tennisaanbod. Begin juli werd die wens vervuld met de opening van twee padelbanen. “Daarmee versterken wij onze positie in de Bredase tennissport”, is Yannick Oonincx, voorzitter van de padelcommissie, tevreden met de ‘aanwinst’.

Driekwart van de leden gaf bij het online onderzoek aan positief tegenover de komst van padelbanen te staan. “We waren positief verrast over de resultaten”, vertelt Oonincx. “Dat gaf ons nog maar eens de bevestiging dat padel leeft onder de tennissers. Voor de twee padelbanen die we wilden realiseren, moest er één tennisbaan opgeofferd worden. Die keuze wil je weloverwogen maken. De leden werden nog eens extra enthousiast door de clinic die wij organiseerden bij UTV. Tennissers die nog twijfelen over padel trek je over de streep door hen te laten ervaren hoe gaaf het is.”

Ledenbehoud

Het ledenbestand van Heksenwiel zit sinds een aantal jaren in de lift. Het voornaamste doel van het aanbieden van padel was dan ook vooral toegespitst op ledenbehoud. Oonincx: “Met padel bieden wij iets aan waarmee wij ons onderscheiden van andere tennisclubs uit Breda. Het is echt bedoeld als een extra service voor onze leden. We bieden dan ook geen aparte padellidmaatschappen aan. Wel verwacht ik dat wij door padel ook nieuwe leden binden. In ons plan houden we rekening met zo’n vijftig nieuwe leden. Op dit moment bekijken wij hoe we de structuur neerzetten voor het verhuur van de padelbanen.”

'Heksenwiel blijft een tennisclub'

Oonincx benadrukt dat Heksenwiel ten aller tijde een tennisvereniging wil blijven. “Padel is een sportieve aanwinst voor de club. Maar hoe succesvol het ook mag worden in de toekomst; Heksenwiel zal altijd een vereniging blijven waar het oorspronkelijke tennis voorop staat. We hebben nog wel de mogelijkheid om op het complex één tennisbaan op te offeren voor drie padelbanen. Maar dat bekijken over een tijd wel weer.”