Resultaten enquête Tenniskids; tevredenheid overheerst bij clubs, ouders en trainers

Het Tenniskids voorjaarseizoen werd begin juli feestelijk afgesloten met het Menzis Tenniskids Feest. Aan de hand van een enquête onder ouders, clubs en trainers blikken we terug op diverse onderwerpen. Bij de ruim 2100 respondenten overheerste vooral tevredenheid over de gang van zaken rond de World Tour en de Groene competitie. Zo beoordeelden 85% van de ouders het seizoen met een zeven of hoger.

Speelmoment

De zondagochtend is al een tijdje het vaste speeldag van de Tenniskids World Tour. Een overgroot deel van de clubs (85%), trainers (79%) en ouders (74%) ervaren dit speelmoment als goed tot zeer goed. Een vergelijkbaar beeld is er te zien over de Groene competitie, waarbij de speeldag verzet is van woensdag naar zondag. Dit voorjaarseizoen werd er op wekelijkse basis gespeeld, maar waren de kinderen vrij tijdens vakanties, feestdagen (behalve eerste en tweede paasdag) en competitiespeeldagen op de club. De meeste clubs (45%) en trainers (43%) zien dit als hun favoriete speelfrequentie. Ouders hebben een lichte voorkeur voor eens per twee weken een speelronde, waarbij er ook tijdens speeldagen van de reguliere competitie getennist wordt. Clubs ervaren echter problemen met het spelen tijdens competitiedagen vanwege de druk op de baancapaciteit die vooral Tenniskids oranje met zich meebrengt.

Bij de organisatie van een Tenniskids toernooi op de club, geeft een kleine negentig procent van de ondervraagden aan dat de voorkeur uitgaat naar het spelen op één dagdeel. De populairste toernooiopzet is de vorm waarbij er gespeeld wordt in poules, al dan niet gevolgd door een winnaars- en verliezerspoule. Ruim veertig procent van de clubs organiseert Tenniskids toernooitjes op de club. Het voornaamste bezwaar om dit niet te doen is een tekort aan vrijwilligers.

Telling

Tijdens de afgelopen World Tour Oranje werd er tijdens elke wedstrijd vijf games gespeeld. De telling met twee gewonnen tiebreaks is afgeschaft. Een ander voordeel hiervan is dat tijdens een dubbelspel elke speler in elk geval één servicegame speelt. Die verandering kon rekenen op bijval van zowel clubs (82%), trainers (81%), als de ouders (78%). In de praktijk bleek wel dat in sommige gevallen de kinderen bij een 3-0 stand weinig waarde meer hechtten aan de laatste twee games. Bij de invulling van Competitie Nieuwe Stijl voor het nieuwe seizoen wordt deze feedback meegenomen.

Alles-in-1

Ouders van kinderen blijken bovengemiddeld geïnteresseerd in het afnemen van een Alles-in-1-lidmaatschap voor hun kind. Ruim de helft geeft aan interesse te hebben in een dergelijk lidmaatschap. Met een totaalpakket krijgen de kinderen tennislessen, doen zij automatisch mee aan de competitie en nemen zij deel aan clubactiviteiten. Slechts een vijfde van de ondervraagde verenigingen biedt een Alles-in-1-pakket aan. Een kleine zestig procent van de clubs geeft aan te overwegen een dergelijk lidmaatschap aan te bieden.

Tenniskids Blauw

Ook wat betreft Tenniskids Blauw liggen er kansen om te groeien. Iets meer dan een kwart van de ondervraagde clubs biedt de tennisvorm voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud aan, terwijl een derde van de trainers reeds lessen aanbiedt voor deze doelgroep en 45% overweegt dit te doen. 38% van de ondervraagde ouders geven aan dat zij hun kind zouden willen aanmelden voor Tenniskids Blauw. Daarnaast geeft een kwart aan dit te overwegen. De voornaamste reden om een kind niet aan te melden voor Tenniskids Blauw is dat ouders het behalen van het zwemdiploma prefereren boven tennis.

Tenniskids bijscholing

Veel tennisleraren hebben inmiddels één of meerdere workshops over Tenniskids gevolgd. Om zich te laten bijscholen geeft twee derde van de leraren aan dat zij dit het liefste doen via online oefenstof. Ook een combinatie van e-learning en praktijksessies (56%), workshops op locatie (55%) en e-learning via onder andere filmpjes (50%) zijn veelgenoemde manieren om bijgeschoold te worden. Een kleine tachtig procent zegt zich graag te verreiken met meer Tenniskids oefenstof, gevolgd door kennis over de overgang naar verschillende categorieën (rood, oranje, groen) en manieren om techniek bij te brengen.