Gratis VOG voor alle vrijwilligers, voorkom grensoverschrijdend gedrag op jouw club!

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie op of rondom de tennisbaan is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen bij slachtoffers of degenen die het zien gebeuren.

Als in de media gevallen van seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag bij sportclubs opduiken, rekenen veel verenigingen erop dat zoiets ‘bij hen niet gebeurt’. Bij deze problematiek geldt echter altijd dat voorkomen van incidenten vele malen beter is dan achteraf handelen. Het was een belangrijke reden voor de KNLTB om te starten met het project Fair Play. Onderdeel hiervan is hulp aanbieden aan verenigingen om met deze thema’s om te gaan. Deze hulp wordt onder andere geboden in de vorm van een Model Tuchtreglement voor Verenigingen, een meldpunt bij de KNLTB en vertrouwenspersonen van de KNLTB die je kan bellen. 

Wat kun je als vereniging zelf doen?

Als vereniging kun je verschillende dingen doen om te zorgen dat alle leden in een veilige omgeving kunnen tennissen. Hieronder staan een aantal punten waar je mee aan de slag kunt op de club.

  • Stel een tuchtreglement op voor jouw vereniging. Je kunt hiervoor het Model Tuchtreglement voor Verenigingen gebruiken, speciaal ontworpen voor de aanpak van integriteitskwesties binnen verenigingen. Deze kun je gebruiken om een eigen tuchtreglement op te stellen.
  • Werk met een protocol voor begeleiding van minderjarigen/jongvolwassenen en andere kwetsbare groepen. Daar kunnen afspraken in komen over het nimmer alleen zijn van een volwassene met een kwetsbaar persoon (4 ogen principe) en dergelijke.
  • Werk met gedragscodes voor vrijwilligers en trainers en laat ze door hen ondertekenen. Je kunt hiervoor de gedragscodes gebruiken die je hier kunt downloaden. Je kunt deze gedragscodes ook nog aanvullen met specifieke regels voor op jouw club.
  • Werk met vertrouwens(contact)personen. De vertrouwens(contact)persoon is een centraal aanspreekpunt op de club waar alle leden terecht kunnen met vragen of voor advies over een situatie op de club. In het geval van ongewenst gedrag is het vaak fijn om hierover met iemand te praten en advies te krijgen. Vanuit NOC*NSF worden vertrouwenscontactpersonen opgeleid. Klik hier voor meer informatie.
  • Werk met Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). Zorg dat vrijwilligers en trainers een VOG aanleveren, zodat je weet wie je in huis haalt. Een VOG is niet zaligmakend, maar is wel zeer aan te bevelen. Voor vrijwilligers kun je bij NOC*NSF gratis een VOG aanvragen.
  • Naast een VOG bevelen wij het ook aan om vrijwilligers te screenen. Dit kun je doen door naar de organisatie te bellen waar hij/zij vrijwilligerswerk doet/deed en te informeren naar deze persoon.

Het is belangrijk en verplicht om ernstige misdragingen, van welke aard ook, te melden via het meldpunt van de KNLTB.