Funmasters: bekijk de instructievideo en ga aan de slag!

Een flink aantal jeugdleden is belangrijk voor een gezond ledenbestand, maar juist het behouden van leden tussen de 13 en 17 jaar, is een grote uitdaging. Door de vele interesses en bezigheden van jeugd in deze leeftijd is de uitstroom in deze groep relatief groot. Tennis moet leuk en aantrekkelijk genoeg zijn om ook in de pubertijd te blijven doen. En met Funmasters heeft de KNLTB een product ontwikkeld om juist dat te bewerkstelligen. In een instructievideo wordt helder uitgelegd hoe je als club met Funmasters aan de slag kunt gaan.

Funmasters, georganiseerd door de KNLTB in samenwerking met tennisverenigingen, is een middag of avond met verrassende, nieuwe spelvormen, muziek en na afloop bijvoorbeeld gezamenlijk eten. Bovenal is het programma gebaseerd op de wensen van de jeugd zelf. Het is bedoeld voor tennisleden, maar net zo goed voor hun vrienden en vriendinnen die zelf geen lid van een club zijn.

Praktische tips

In deze video wordt aan de hand van veel duidelijke, praktische tips uitgelegd hoe Funmasters op jouw club de grootste kans van slagen geeft. Zo komt aan de orde wat jongeren in deze leeftijdscategorie beweegt, waar hun interesses liggen en op welke manieren je ze kunt bereiken.  Waarom is het bijvoorbeeld slim elke editie van Funmasters een eigen thema te geven en waarom doe je er goed aan de jeugd een grote rol te geven bij de samenstelling van het programma? In de video worden deze en andere vragen beantwoord.

Aanmelden

Is het aantal potentiële deelnemers aan Funmasters op jouw club maar beperkt? Kijk dan of je het met andere verenigingen in de omgeving kunt organiseren. Ben je eruit dat je Funmasters gaat organiseren? Meld het evenement dan zou snel mogelijk aan. Na aanmelding kun je profiteren van verschillende mogelijkheden die de KNLTB biedt om jouw Funmasters zo goed mogelijk te promoten. Op centrecourt.nl/themas/ledenbehoud/funmasters staat volledig uitgelegd wat de mogelijkheden zijn en daar vind je ook meer hulpmiddelen om van jouw Funmasters een succes te maken!

Vragen? Neem contact op met de Accountmanager in jouw district.