Traject voor getalenteerde, jonge clubbestuurders ‘motiveert en inspireert’

Bestuurlijke vernieuwing, nieuwe inzichten en vooral inbreng van een nieuwe generatie in het clubbestuur zijn belangrijke onderwerpen. Al was het maar omdat invulling geven aan het open club-principe, inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en die kansen benutten, bij uitstek uitdagingen zijn voor een nieuwe generatie clubbestuurders. Om jonge bestuurders extra te ondersteunen en ze alle gereedschap aan te reiken om het maximale uit hun rol te halen wordt in verschillende regio’s in Nederland het traject ‘Modern Besturen, Leuk!’ georganiseerd. Zo ook in Leiden, waar twee jonge bestuursleden van TC Unicum deelnamen.

Eén van hen is Birgit Soethof, vanwege haar werk in de sportmarketing is ze bij Unicum verantwoordelijk voor de marketing. Vanwege haar drukke bestaan kon ze niet eens alle informatie uit de sessies tot zich nemen, maar over de avonden die ze bijwoonden, is ze heel enthousiast en ze kan niet wachten om de gemiste momenten in te halen.

‘Allemaal voor dezelfde uitdagingen’

Door met het programma, georganiseerd door NOC*NSF en Brug8 in nauwe samenwerking met de lokale gemeente, de jonge bestuurders samen te brengen, kunnen ze ook elkaar helpen en motiveren. Een geslaagd idee, zo meent Birgit. “Het was erg leuk om andere jonge bestuurders uit de regio te ontmoeten, dat helpt al enorm. Je realiseert je dan ook dat je allemaal voor dezelfde uitdagingen staat.”

Twee hoofdthema’s binnen het programma zijn bestuurlijke vernieuwing en open club. Ook bij Unicum zijn het relevante en actuele thema’s. “Ook bij ons is het ledental een uitdaging geweest. Nu is het aantal stabiel, maar in de toekomst willen we ook weer groeien en dan is ook goed te weten waar kansen liggen, hoe je meer mensen op je club kan krijgen en hoe je je anders moet opstellen om dat te bereiken. Wij hebben al een stap in de goede richting genomen met een BSO (buitenschoolse opvang) op de club. Voor de kinderen is het heel leuk dat ze naar de club toe mogen en voor ons biedt het op de club meer levendigheid.”

Inzet vanuit betrokkenheid

De informatie uit het traject is duidelijk en toepasbaar en biedt concrete handvatten om een club optimaal te besturen, maar wat Birgit betreft weegt de inspirerende, motiverende rol die het programma kan hebben om je in te zetten voor je eigen club, minstens zo zwaar. “Mijn zus en ik zijn allebei toegetreden tot het bestuur, maar we zijn beide al zo’n twintig jaar lid. We kennen de club door en door. Ik merkte in het verleden dat er bij de club best nadrukkelijk werd gestuurd op functionele oplossingen, terwijl ik heel erg geloof in een emotionele binding van leden met de vereniging, waardoor ze langer lid blijven. Daar ben ik mij als vrijwilliger mee bezig gaan houden en vervolgens heeft de club gevraagd of ik in het bestuur wilde komen.”

Inmiddels zitten er meer jonge mensen in het bestuur van Unicum en zij doen dat juist vanuit die emotionele binding met de club. “Ze vinden het leuk om actiever te zijn bij de vereniging en ze snappen goed dat er uiteindelijk alleen dingen gebeuren als er mensen zijn die de handen uit mouwen willen steken. Ze zijn blij dat ze een steentje kunnen bijdragen, ze doen het vooral uit liefde voor de club. En ik geloof er ook heel erg in dat mensen zich vanuit die betrokkenheid willen inzetten voor een vereniging.”

Het traject voor talentvolle, jonge bestuurders wordt op steeds meer plekken georganiseerd en elke gemeente kan dat initiatief nemen. In de brochure staat precies hoe dat in zijn werk gaat.