Al 44.000 facturen gestuurd met KNLTB.Club

Sinds de roadshows van KNLTB.Club hebben penningmeesters van 117 tennisverenigingen in totaal ruim 44.000 facturen gestuurd via het nieuwe platform. Dat betekent dat met de mogelijkheid tot facturering met KNLTB.Club al enkele miljoenen aan contributie is geïnd. De deelnemende clubs zijn enthousiast over de factureringstool en ervaren het gebruiksgemak. Wekelijks gaan vijf tot tien verenigingen over op het systeem. Ewout Schröder van LISA is tevreden met het uitrolproces van KNLTB.Club. “Ook de clubs met koudwatervrees zijn overtuigd van de meerwaarde van de module.”

De clubs hebben de factureringstool volledig omarmd, merkt Schröder. “De verenigingen worden echt ontlast met het systeem. Dat erkennen zij zelf ook. Veel penningmeesters hadden hun eigen wijze om de ledenadministratie op orde te hebben. Voor hen was het even wennen, maar ook zij zijn enthousiast. Het systeem is nu overdraagbaar aan anderen omdat het gekoppeld is aan de administratie. We hebben ook verschillende collega-penningmeesters aan elkaar kunnen koppelen om ervaringen te delen. Als zij goede ervaringen horen van andere clubs raken zij sneller overtuigd om over te stappen.”

De rol van de penningsmeester verandert ook daardoor, merkt Schröder. “Waar zij voorheen veel uitvoerend werk deden met bijvoorbeeld het versturen van aanmaningsbrieven, houden zij nu vooral toezicht door het proces in de gaten te houden. Dat bespaart hen veel tijd die zij weer kunnen besteden aan andere zaken.”

Door het intensieve contact met clubs is Schröder ook bekend met de wensen om de tool met functionaliteiten uit te breiden. “Samen met de penningmeesters zorgen we ervoor dat het systeem zo compleet mogelijk wordt. Je moet de huidige lancering van KNLTB.Club zien als het startpunt. Maar over grote lijnen zijn de clubs over het algemeen heel tevreden.”

Schröder verwacht in de zomerperiode een nieuwe piek in de aanvraag naar KNLTB.Club. “De clubs zijn nu vooral bezig met de Voorjaarscompetitie. Nog steeds gaan elke week nieuwe clubs over op de tool. Voor hen staan we klaar om ze te helpen stap voor stap het systeem eigen te maken.”