Nieuw registratieproces waarborgt goede, veilige tennisbanen

De algemene kwaliteit en zorgvuldigheid van de aanleg van sportvloeren en -accommodaties in Nederland staan op een hoog niveau. Vanuit NOC*NSF en bonden, maar ook vanuit alle andere betrokkenen als gemeenten, verenigingen en marktpartijen wordt continu veel energie gestoken in goede samenwerking op dit gebied om zo het hoge kwaliteitsniveau vast te houden. Dit NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem waarborgt dus ook bij de aanleg en renovatie van tennisbanen de minimale kwaliteit en veiligheid. En om het gehele kwaliteitszorgsysteem in stand te houden en te verbeteren, geldt sinds deze maand voor aanleg, verbouwing en renovatie van alle gecertificeerde sportvloeren en -accommodaties een nieuw registratie- en beoordelingsproces.

Besturen van tennisverenigingen worden niet altijd geconfronteerd met de keuring en certificering van nieuwe banen. Renovatie of vervanging van banen gebeurt gemiddeld eens in de vijftien à twintig jaar, waardoor het goed kan zijn dat binnen de termijn van een clubbestuur gerenoveerde of nieuwe banen niet aan de orde zijn. Maar tennisbanen in Nederland zijn officieel gecertificeerde sportvloeren, dus is het wél tijd voor nieuwe banen, dan moeten deze op de juiste wijze geregistreerd en gekeurd worden. Alleen dan is vastgesteld dat de banen voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Dit biedt ook meer zekerheid voor de toch vaak grote investeringen en het belangrijkste kapitaal van je vereniging; de tennisbanen. Doe je dit niet, dan mogen er op de banen officieel geen competities en toernooien worden gespeeld en dat wil je natuurlijk vermijden. Bovendien loop je als vereniging bij een ongeval op een niet-gecertificeerde baan een zeker aansprakelijkheidsrisico. Als tennisvereniging heb je immers onder meer de plicht zorg te dragen voor goede, veilige banen. Met de certificering voldoe je aan die plicht. Bovendien dient registratie en keuring een tweeledig doel. Het is voor jouw club noodzakelijk en tegelijkertijd draag je bij aan het goed functioneren van het hele kwaliteitszorgsysteem van sportaccommodaties in Nederland.  

Het proces doorlopen

Het nieuwe systeem van registratie en beoordeling is sinds 6 maart officieel ‘live’. Op de nieuwe website https://sportvloeren.sport.nl/, waar ook de volledige en geactualiseerde sportvloerenlijst te vinden is, kun je het gehele beoordelings- en registratiesysteem inzien. Je vindt het systeem op de website onder het tabblad ‘Sportvloeren in Nederland’. Je kunt het registratieproces, dat 50 euro per tennisbaan kost onder de noemer bijdrage Kwaliteitszorgsysteem, doorlopen zodra definitief besloten is dat een bedrijf banen gaat aanleggen, vernieuwen of renoveren. Het proces begint met het aanmaken van een Sportvloeren-account, het invullen van de gegevens van de club, de details van het specifieke project, de partij die de feitelijke keuring gaat uitvoeren, etc. Vervolgens zal de betreffende keuringsinstantie de registratie en het verdere proces overnemen. Let er wel op dat het proces pas een vervolg krijgt na betaling van de bijdrage Kwaliteitszorgsysteem. Welke stappen je vanaf dat moment exact doorloopt, is te vinden in het PDF-document Registratie- en beoordelingsproces.

Het nieuwe systeem is direct gekoppeld aan de Sportvloerenlijst zelf, waardoor met volledige registratie ook altijd aan alle, op basis van de Sportvloerenlijst gestelde eisen wordt voldaan. In een nieuwsbericht van vorige maand op de nieuwe website staan alle voordelen van het nieuwe systeem nog eens op een rij.

Procedurehandboek

Tenslotte is er nog het Procedurehandboek Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties. In de herziene editie van dit handboek zijn alle procedurele zaken omtrent het kwaliteitszorgsysteem verzameld. Hierin zijn zaken zoals de betrokken partijen, de verhoudingen tussen de partijen, de wijze van samenwerken en de gerelateerde afspraken terug te vinden. Ben je onzeker over een stap of een verplichting, sla dan vooral het handboek erop na. Ook daarna is het natuurlijk mogelijk dat je nog onbeantwoorde vragen hebt. Zoek dan vooral contact met de Accountmanager van de KNLTB of stuur een mail naar NOC*NSF Sportvloerenlijst via (accommodatiezaken@nocnsf.nl).