Gratis VOG voor alle vrijwilligers, regel het op jouw club!

Iedereen moet bij een tennisvereniging onbezorgd en in een veilige, aangename omgeving van de tennissport kunnen genieten. Er zijn verscheidene manieren om die voorwaarden op de club te waarborgen en de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor je vrijwilligers is er daar één van. De VOG biedt geen garanties, maar wel een eerste check of iemand geen strafblad heeft wat van invloed kan zijn op de functie.  Bovendien is de VOG voor verenigingsvrijwilligers gratis. Neem dus het zekere voor het onzekere en regel het! 

Hoe vervelend zou het achteraf gezien zijn, als blijkt dat dingen voorkomen hadden kunnen worden met een VOG? Iedereen kent wel de verhalen van vrijwilligers waarvan achteraf blijkt dat zij bij een screening door middel van een VOG al door de mand zouden zijn gevallen.  En toch hadden ze vrij spel omdat geen VOG was aangevraagd en konden ze bijvoorbeeld de verenigingskas plunderen. Iets wat je natuurlijk niet wil.

Zeker bij vrijwilligers die met kinderen of andere kwetsbare groepen werken, is de VOG een prettige extra zekerheid. De KNLTB ondersteunt van harte het streven om zo veel mogelijk te werken met vrijwilligers met een VOG. Naast het aanvragen van een VOG beveelt de KNLTB ook aanvullende screening van vrijwilligers van harte aan. Dit kan bijvoorbeeld door te kijken of iemand al ergens anders actief als vrijwilliger was of is en die organisatie eens te bellen. De bond hecht immers grote waarde aan het beoefenen van de tennissport in een veilige, sportieve en respectvolle sfeer. Juist daarom begon de bond in 2015 met een volledig nieuwe, grootscheepse integriteitsaanpak onder de noemer ‘Fair Play’. Want de KNLTB wil dat tennisleden plezier in de sport behouden, zodat ze tot in lengte van jaren van de sport genieten en een prettige sfeer draagt daar  aan bij.

Aanmelden

De regeling gratis VOG wierp zijn vruchten de afgelopen jaren af. Sinds de start van de regeling in 2015 vroegen maar liefst 117.000 vrijwilligers de VOG gratis aan, maar gek genoeg gebeurde dat nog relatief weinig bij de tennisverenigingen.

Met de regeling kunnen clubs het voor vrijwilligers zo makkelijk mogelijk maken om de VOG zonder kosten en zonder de deur uit te hoeven aan te vragen. Om dat mogelijk te maken, moet jouw vereniging allereerst worden toegelaten tot de regeling. Als club moet je in dat geval preventief beleid voeren om ongewenst gedrag te voorkomen en daarom onder meer een vertrouwenscontactpersoon hebben aangewezen. De aanvraag wordt beoordeeld door NOC*NSF, die daarna een advies afgeeft aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Wordt jouw club toegelaten tot de regeling, dat kun je voor de vrijwilligers de VOG klaarzetten, waardoor zij hem met slechts enkele handelingen in bezit kunnen krijgen.

Op de website van NOC*NSF wordt stapsgewijs uitgelegd hoe aanmelding voor de regeling en de feitelijke gratis aanvraag van VOG‘s exact in zijn werk gaat.