Vierde KNLTB Jaarcongres, informerend en inspirerend

Afgelopen zaterdag vond in Apeldoorn alweer het vierde KNLTB Jaarcongres plaats. In het Omnisport, waar ook de AFAS Tennis Classic werd gespeeld, waren ruim 800 vertegenwoordigers van zo’n 330 tennisverenigingen toegestroomd. Over tal van onderwerpen vernamen zij van de KNLTB de stand van zaken. Bovendien gaven in het plenaire gedeelte keynote speakers Marc Lammers, voormalig bondscoach van Nederlandse hockeymannen en -vrouwen, en internetondernemer Ben Woldring hun visie op de rol en betekenis van de tennisvereniging anno 2016. Het jaarcongres had dit jaar als thema: ‘innovatie en verbinding’. 

Voorzitter Rolf Thung heette iedereen ’s ochtends welkom en Algemeen Directeur van de KNLTB Erik Poel informeerde de aanwezigen vervolgens over het huidige werk en de initiatieven van de bond. Competitie Nieuwe Stijl en de daarmee gepaard gaande nieuwe competitievormen en versoepeling van de regels kregen veel aandacht van Poel, maar ook ledenadministratiesysteem KNLTB.Club en de daaraan gekoppelde ClubApp en het invoeren van een Tenniskids-niveau voor kinderen onder de 6 jaar werden uitvoerig belicht. De zaal toonde grote interesse en betrokkenheid, mede doordat de bezoekers via BuzzMaster over een aantal zaken via hun telefoon live hun mening konden geven.

‘Innoveer, vernieuw!‘

Keynote sprekers Woldring en Lammers spraken beide vanuit hun eigen ervaringen, maar hun boodschap had hetzelfde karakter: sta niet stil, kijk vooruit, innoveer. Woldring begon op zijn dertiende als ondernemer. Destijds met Bellen.com, vergelijker van telefoonaanbieders. Dat principe paste hij later ook toe op andere producten en was ook de basis voor zijn relaas tijdens het congres. Denk niet alleen als tennisclub, maar ook als ondernemer die zijn klanten wil binden, luidde zijn boodschap. “Waarom zou ik op uw vereniging komen tennissen?”, vroeg hij zich hardop af, terwijl hij op het grote scherm een vergelijking van tennisclubs toonde zoals hij voor zijn eigen ondernemingen gebruikt. “Kijk eens naar wat je te bieden hebt en naar wat je concurrenten doen. Kan ik bij uw club altijd terecht als ik wil tennissen, kan het ook ’s avonds bij kunstlicht. En vernieuwing betekent ook nieuwe lidmaatschapsvormen, die meer inspelen op de huidige behoeften.” Lammers sprak eveneens over innovatie en vooruitgang, maar dan vanuit zijn hockeyverleden. “Kom op tennisclubs, kom in actie, vernieuw!”, sprak hij de aanwezigen heel direct aan.

Ondersteunend, dienstverlenend en actief

De aanwezige vertegenwoordigers van tennisclubs hoorden de verhalen met veel interesse en enthousiasme aan. “Wij willen vooral dingen horen die wij zelf op de club kunnen doen en verbeteren en in dat opzicht hoorden wij vanmorgen een heel goed verhaal van de Algemeen Directeur”, aldus Reinout van Elst, voorzitter van SV Odijk Tennis. “Hij heeft een paar belangrijke zaken aangestipt en had veel interessante dingen te melden.” Van Elst en penningmeester Wim van Soest waren bovendien opgetogen over de bereidheid van de bond om de clubs te ondersteunen. Van Elst: “In het verleden hebben wij nog weleens gedacht dat er een soort strijd om de macht tussen de bond en de verenigingen ontstond, maar dat gevoel heb ik nu niet. Wat de bond wil doen, is nu vooral ondersteunend en dienstverlenend en dat vinden wij van groot belang.” Odijk is verder blij dat er door de bond nadrukkelijk wordt ingezet op KNLTB.Club en de ClubApp. “Wij willen echt innoveren en stappen maken, maar zeker op het gebied van automatisering hebben we dan wel de hulp van de bond nodig, middelen die echt goed werken. De bond kan dat immers goed neerzetten.”

Voorzitter Tom Weber van Tennisvereniging Groesbeek kwam naar Apeldoorn voor gerichter advies, vooral op het gebied van ledenwerving en ledenbehoud. Na de kennissessie over dat thema kwam hij geïnspireerd naar buiten. “Deze sessie was echt heel goed”, sprak hij. “Bij ons hebben we in de leeftijdscategorie 45+ een behoorlijk aantal leden, maar met middelbare scholieren en ouderen is het lastiger. Vandaag heb ik verschillende goede ideeën gehoord op dat gebied, zoals Funmasters. En vorig jaar zijn we op de club begonnen met schooltennis en mede daardoor hadden we afgelopen jaar de grootste aanwas van jonge kinderen sinds tijden. En nu willen we doorpakken op het gebied van ledenwerving en ledenbehoud, dus daarom gingen we naar deze sessie.”

Weber is sinds anderhalf voorzitter in Groesbeek en altijd geïnteresseerd in de verrichtingen van de KNLTB. “Ik heb vanaf het begin gezegd; ik wil weten wat de bond precies doet, waar zij mee bezig zijn. In mijn beleving is de KNLTB een heel actieve bond, zeker vergeleken met andere bonden. Centre Court vind ik ook heel goed, daar pik ik altijd goede dingen uit. En door onder meer de verenigingsadviseurs is contact met de bond ook heel makkelijk.”

De vele aanwezigen gaven aan het einde van de dag via BuzzMaster aan dat het Jaarcongres ‘inspirerend’, ‘leerzaam’, ‘nuttig’, ‘prikkelend’ en ‘interessant’ was. De dag werd met een gemiddelde cijfer van 7,8 dan ook goed gewaardeerd.

De presentaties die zijn gegeven tijdens het KNLTB Jaarcongres kun je hier bekijken.