Adviesbureau beoordeelt tennisscholen voor potentiële samenwerking met KNLTB

Adviesbureau NMC Bright heeft gisteren de eerste audit afgenomen bij een van de dertien geselecteerde tennisscholen die samen met de KNLTB talentontwikkeling in Nederland naar een hoger plan wil tillen. Komende maand bezoekt NMC Bright de overige twaalf tennisscholen. 

Medio mei 2016 wordt bekend met welke bovenbouw tennisscholen de KNLTB de komende twee jaar gaat samenwerken om de opleiding van talentvolle jeugdspelers (ouder dan 12 jaar) te optimaliseren. In november werd op basis van een entreetoets een selectie gemaakt van tennisscholen die in aanmerking komt voor samenwerking met de KNLTB op het gebied van talentontwikkeling. Dertien scholen gericht op jeugd uit de bovenbouw werden geselecteerd en maakten de afgelopen weken een zogenoemde zelfevaluatie. Nu is het tijd voor een doorlichting door een externe partij. Deze audit wordt uitgevoerd door onafhankelijk adviesbureau NMC Bright.

Zelfevaluatie

“De dertien scholen zijn na de voorselectie begonnen met een zelfevaluatie”, legt NMC-consultant Wouter Kuperus uit. “Wij hebben een certificeringsmodel gemaakt met daarin bepaalde kwaliteitscriteria. Op basis van die criteria kon een school zichzelf beoordelen. Bij elk criterium kon een school aangeven in hoeverre aan de eis voldaan werd en die beoordeling motiveren in tekst en met behulp van documenten zoals beleidsplannen, diploma’s en certificaten. De voorbereiding op de audit vond dus voornamelijk plaats bij de scholen zelf, maar wij begeleiden wel in dit soort trajecten. Wij belden de scholen eens in de week op en vroegen hoe het ervoor stond, of er nog hulp nodig was en of er nog vragen waren.”

De audit

Na het voltooien van de zelfevaluatie begon voor de auditcommissie van NMC Bright de voorbereiding op de audit. “Wij bekijken de evaluatierapporten, de argumenten en de bijgevoegde documenten, we lezen alles”, vervolgt Kuperus. “We doen dus eigenlijk een uitgebreide ‘desk research’. En dan volgt ons bezoek aan de tennisschool. Aan het einde van die dag moeten wij een goed afgewogen beeld hebben van de opleiding die de betreffende school de talenten kan bieden. Daarin neem je alles mee: de informatie die je al had uit de rapporten, bespreking over de zelfevaluatie, de indrukken die je opdoet tijdens een rondleiding over het complex, de gesprekken en discussies die je die dag voert, alles. En daarna, wellicht na nog wat extra toelichting van enkele punten van de school via de telefoon, brengen wij de kwaliteit van de school in kaart. Dat adviesrapport gaat naar de KNLTB.”

Daarmee zit het werk van NMC Bright erop en begint een belangrijke klus voor de bond. De rapporten van NMC zouden op 19 februari in handen van de KNLTB moeten zijn, waarna de certificeringscommissie van de bond aan de slag gaat. In die commissie neemt prestatiemanager Alex Reijnders, in samenspraak met Hoofdbondscoach  Martin Bohm en Directeur Sportief Jan Siemerink, de tennis-technische beoordeling van de tennisscholen voor zijn rekening. Medio maart maakt de certificeringscommissie een keuze die goedkeuring vereist van het KNLTB Bondsbestuur. Bij groen licht volgen de contractbesprekingen, waarna de definitieve selectie medio mei publiekelijk bekendgemaakt wordt.

Netwerk operationeel

De KNLTB wil samenwerken met de beste tennisscholen van het land zodat de kwaliteit van het gehele Nederlandse tennis naar een hoger niveau gestuwd wordt. Het is dus van belang om bij de selectie zorgvuldig en grondig te werk te gaan. Onafhankelijk advies hoort daar ook bij.

Medio februari start het traject voor de selectie van potentiële onderbouw-tennisscholen, gericht op de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar. Tennisscholen ontvangen in februari automatisch een uitnodiging met daarin de criteria voor dit specifieke traject. Na deze procedure zou het gehele netwerk van Nederlandse tennisscholen in het najaar van 2016 operationeel moeten zijn.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.