Bouw mee aan de club van de toekomst!

Op deze plek bouwen we in 2015 aan de Club van de Toekomst: TC De Horizon. Het doel is een ‘modelclub’ op te richten en in te richten die als voorbeeld kan dienen voor iedereen die plannen heeft om een tennisclub te starten, nieuw leven in te blazen of gewoon de eigen ambities wil herijken.

De ‘bouw’ en de voortgang van de club zal op Centrecourt.nl zichtbaar zijn. Iedere maand verschijnt er een update, geheel gebaseerd op jouw ideeën! Naast de update roepen we je ook telkens op om jouw ideeën in te sturen. Stap voor stap bouwen we zo gezamenlijk aan de Club van de Toekomst. Het is de bedoeling om de vereniging als uitgangspunt en als hoeksteen van het tennis in Nederland zo zichtbaar mogelijk te maken en zo toekomstbestendig mogelijk vorm te geven. Het project wordt in 2015 afgerond.

De volgende stap

In maart sloten we af met de opmerking dat enkele concrete knopen moesten worden doorgehakt, waaronder de keuze van de ondergrond van de banen en de wijze van aanleg. Op basis van de reacties gaan we voor een gefaseerde baanaanleg. We starten met de aanleg van zes banen. Verder worden vier Tenniskidsbanen rood aangelegd met aan de zijkant een oefenmuur.

Gravel

De keuze voor de ondergrond is gevallen op gravel onder afschot. Vergeleken met andere baansoorten is gravel goedkoper in aanleg en is de verwachte technische levensduur langer. Bovendien kent gravel onder afschot vergeleken met 'gewoon' gravel een snellere afwatering bij goed onderhoud waardoor de banen na regen iets sneller bespeelbaar zijn. Gravel (nu dus onder afschot) is in technisch opzicht ook de beste ondergrond om het spel te leren. Vandaar dat vier Tenniskidsbanen ook gravel onder afschot als ondergrond krijgen. Alle banen kunnen ’s avonds worden verlicht met LED-verlichting.

Tien banen, duizend leden

Uitgaande van een gemiddelde van negentig leden per baan is het uiteindelijke doel om te groeien naar een park met tien banen. In de reservering van de ruimte en de te maken tekeningen wordt hier rekening mee gehouden. De groeiambitie wordt bovendien meegenomen in de gesprekken met de gemeente. Na de eerste twee seizoenen wordt geëvalueerd en bepaald in hoeverre uitbreiding van het park aan de orde is. De ondergrond van de nog te realiseren tennisbanen ligt nog niet vast. Dit wordt bepaald naar aanleiding van de ervaringen van de leden en innovaties op het gebied van baansoorten.

Bij het clubgebouw anticiperen we al op ongeveer duizend leden. Er komt een aantal multifunctionele ruimten, inclusief flexibele tussenwanden. Zo kan er worden ingespeeld op de groei van het ledenaantal. Ook kan het interessant zijn om ruimten in te zetten voor maatschappelijke doeleinden zoals vergaderfaciliteit, Buitenschoolse Opvang en fysiotherapie. Speciaal voor de jeugd is er een jeugdhonk. Het dak is voorzien van dakisolatie en erbovenop zijn zonnepanelen gemonteerd. Binnen bevinden zich lichtsensoren, waardoor het licht nooit te lang brandt. Het clubgebouw mét terras ligt in het midden van het park, waardoor er zicht is op alle baanblokken én de speeltuin.

Faciliteiten

Zowel voor de jongere als de oudere jeugd komen er aanvullende faciliteiten op het park, zoals een trampoline, een tafeltennistafel, een bootcampparcours en een speeltuin. Het park dient goed bereikbaar en rolstoelvriendelijk te zijn. Op de parkeerplaats zijn laadpalen aanwezig voor de elektrische auto en om te stimuleren dat leden met de fiets komen, wordt er gezorgd voor een overdekte fietsenstalling. Met een breed fietspad en een goed verlichte weg is de verbinding tussen de wijk en de vereniging optimaal.

Denk mee!

Dit zijn de concrete uitgangspunten voor de accommodatie van TC de Horizon. De volgende stap is de financiering. TC de Horizon is een private vereniging. Hoe pakken we dit aan? Welk financieringsconcept willen we toepassen? Graag ontvangen wij weer jullie input hiervoor. Denk hierbij aan zaken als: met welke partijen gaan we in gesprek? Maken we gebruik van crowdfunding? Welke ideeën over donaties en/of sponsoring zijn er? Kunnen we besparen door zelfwerkzaamheid? Proberen we gemeentesubsidie te ontvangen? Vragen we om een garantstelling bij de gemeente en/of de Stichting Waarborgfonds Sport? En hoeveel geld hebben we nodig? Wat zijn onze uitgangspunten wat betreft de meerjarenbegroting en toekomstige investeringen?

Voor een inschatting van de kosten kun je gebruikmaken van de kengetallen in onze brochure Baansoorten in Beeld (vanaf pagina 40).

Gebruik onderstaande velden om jouw reactie inclusief onderbouwing te geven of mail jouw ideeën naar verenigingsondersteuning@knltb.nl. Ook korte reacties met tips en/of ideeën zijn zeer welkom!


Veel succes!

Lees ook eerder berichten over De Club van de Toekomst:

 

5 januari 2015

30 januari 2015

4 maart 2015