Bouw mee aan de club van de toekomst!

Op deze plek bouwen we in 2015 aan de Club van de Toekomst: TC De Horizon. Het doel is een ‘modelclub’ op te richten en in te richten die als voorbeeld kan dienen voor iedereen die plannen heeft om een tennisclub te starten, nieuw leven in te blazen of gewoon de eigen ambities wil herijken.

De ‘bouw’ en de voortgang van de club zal op centrecourt.nl zichtbaar zijn. Iedere drie weken verschijnt er een update, geheel gebaseerd op jouw ideeën! Naast de update roepen we je ook telkens op om jouw ideeën in te sturen. Stap voor stap bouwen we zo gezamenlijk aan de Club van de Toekomst. Het is de bedoeling om de vereniging als uitgangspunt en als hoeksteen van het tennis in Nederland zo zichtbaar mogelijk te maken en zo toekomstbestendig mogelijk vorm te geven. Het project wordt in 2015 afgerond.

 

De stand van zaken

Op 5 januari vroegen we je om jouw ideeën in te sturen over een plan van aanpak. Hoe zet je een tennisclub op, waar begin je? Uit alle reacties zijn de volgende stappen geselecteerd:

 

Stap 1: Ga na op basis van demografische gegevens hoe groot het ledental van TC de Horizon op termijn kan worden. Uit de gegevens van de KNLTB blijkt dat op dit moment 4% van de bevolking lid is van een tennisvereniging. Voor een wijk van 25.000 inwoners kom je dan op een ledental van rond de 1.000.

 

Stap 2: Maak een businessplan voor een accommodatie met een capaciteit van minimaal 1.000 leden. Uit de ingestuurde reacties blijkt dat het verstandig is te gaan voor twee beleidslijnen:

A: Ledenwerving

B: Businessplan, het vaststellen van de belangrijkste uitgangspunten.

 

Ledenwerving, waarom nu?

Nu het doel duidelijk is (een vereniging van 1.000 leden) is het van belang dat deze club in wording zo snel mogelijk een achterban opbouwt en bekend wordt in de wijk. Voer een tientjes-lidmaatschap in en registreer zo de potentiële leden. Bekijk wat zij kunnen toevoegen aan extra expertise en creëer alvast een vrijwilligerspoule. Kijk ook welke doelgroepen zich aanmelden. Is er sprake van veel jeugd, ouders of misschien seniorplus-leden? Houd de geregistreerde geïnteresseerden op de hoogte van de vorderingen van de club. Dat vraagt dus onder meer om een maandelijkse Nieuwsbrief. Zo komen de eerste vrijwilligersfuncties in beeld.

 

Het businessplan

Ga bij de opzet van het businessplan allereerst een stevige verbinding aan met de gemeente. Wat verwacht de gemeente van deze nieuwe wijk? Welke doelgroepen komen in beeld? Hoe kan jouw club in wording bijdragen aan de doelstellingen die de gemeente heeft in relatie tot deze wijk? Is de gemeente bereid bij te dragen om via jouw club bepaalde doelstellingen te realiseren? Door overleg over deze onderwerpen kun je de gemeente betrekken bij het financieringsplan.

 

Bepaal vervolgens de 'scope' van je project. Wat wil je realiseren? Banen, Tenniskids-baantjes, een clubhuis, duurzaamheidsprojecten?

 

Stap 3

En daarmee zijn we aanbeland bij Stap 3; het bepalen van een aantal concrete uitgangspunten voor het te voeren beleid. We zien graag weer je uitwerking en gedachten tegemoet. Hoeveel banen leggen we aan? Komen alle banen er in één keer of gaan we gefaseerd te werk? Welke ondergrond bepalen we? En waarom? Welke faciliteiten willen we beschikbaar hebben voor de jeugd? Wat doen we aan duurzaamheid? Welke aanvullende zaken wil je realiseren? We horen het graag! Gebruik onderstaande velden om jouw reactie inclusief onderbouwing te geven of mail jouw ideeën naar verenigingsondersteuning@knltb.nl.

 

Pas na het bepalen van deze zaken komt de financiering in beeld. Veel succes!

 

Lees ook eerder berichten over De Club van de Toekomst:

5 januari 2015

30 januari 2015