De afmeldmonitor: blessurepreventie belangrijk thema

De afmeldmonitor biedt de KNLTB inzicht in de beweegredenen van tennisleden die hun lidmaatschap opzeggen. Blessures vormen een niet te onderschatten factor, zo toonde het onderzoek aan.

De KNLTB gaf het Mulier Instituut afgelopen zomer opdracht om onderzoek te doen naar de beweegredenen van de 'afmelders'. In het kader van deze afmeldmonitor benaderde het instituut 28.255 van de 44.052 leden die van november 2013 tot en met januari 2014 hun lidmaatschap opzegden en legde ze een vragenlijst voor. Doelgroep: leden van 18 jaar en ouder. Er kwamen 2.923 reacties binnen.

 

45-plussers gevoeliger

De belangrijkste reden voor opzegging is inmiddels regelmatig besproken, maar is niet makkelijk te bestrijden: blessures. Het Mulier Instituut constateerde dat 28% van de afmelders stopt vanwege blessures. Dat heeft mede te maken met het feit dat tennis een zeer geschikte sport is voor mensen boven de 45 jaar, die nu eenmaal gevoeliger zijn voor kwetsuren dan de generatie voor hen. Tennissers van 45 jaar en ouder vertegenwoordigen 58% van de ondervraagde afzeggers en 30% van die groep besloot op te zeggen vanwege een blessure.

 

Veel ideeën

Om dit cijfer terug te dringen is de KNLTB al enige tijd op verscheidene terreinen bezig verenigingen en leden te helpen blessures te voorkomen. “Er zijn veel mogelijkheden op dat vlak, er is niet één enkel project voor blessurepreventie”, aldus Matthea Kwint, manager productontwikkeling bij de KNLTB. “We kunnen verenigingen al veel ideeën aan de hand doen om blessures te voorkomen, denk bijvoorbeeld aan het Clubfit-programma, waarbinnen onder meer met aangepaste materialen wordt gewerkt om bij oudere tennissers lichamelijke problemen te voorkomen.”

 

Onderzoek

De tennisbond doet in het algemeen veel aan voorlichting op het gebied van blessurepreventie, ook op centrecourt.nl. Bondsarts Babette Pluim houdt zich veel met het onderwerp bezig en schreef er afgelopen zomer nog een uitgebreide blog over. Bovendien is blessurepreventie een belangrijk thema binnen het Seniorenplusbeleid (50+) van de bond. Ook doet de KNLTB onderzoek naar de vraag of er een relatie bestaat tussen de baansoort en de aard, duur en frequentie van blessures. In het eerste kwartaal van 2015 zal dat onderzoek afgerond zijn.