Bouw mee aan de club van de toekomst!

Op deze plek bouwen we in 2015 aan de Club van de Toekomst. Het doel is een ‘Model Club’ op te richten en in te richten die als voorbeeld kan dienen voor iedereen die plannen heeft om een tennisclub te starten, nieuw leven in te blazen of gewoon de eigen ambities wil herijken.

De ‘bouw’ en de voortgang van de club zal op centrecourt.nl zichtbaar zijn. Iedere drie weken verschijnt er een update, geheel gebaseerd op jouw ideeën! De vorige update werd hier op 5 januari gepubliceerd.

Naast de update roepen we je ook telkens op om jouw ideeën in te sturen. Stap voor stap bouwen we zo gezamenlijk aan de Club van de Toekomst. Het is de bedoeling om de vereniging als uitgangspunt en als hoeksteen van het tennis in Nederland zo zichtbaar mogelijk te maken en zo toekomstbestendig mogelijk vorm te geven. Het project wordt in 2015 afgerond.

Wat zijn de uitgangspunten?

In 2014 is de TC de Horizon opgericht en zijn de vijf initiatiefnemers formeel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur heeft in het voortraject van de gemeente een locatie toegewezen gekregen in het park aan de rand van de wijk. De wijk is nog in aanbouw en zal zo’n 25.000 tot 30.000 inwoners krijgen. De eerste paar honderd woningen zijn opgeleverd. Er is nog geen tennisclub in de wijk aanwezig en de initiatiefnemers spelen dan ook bij een andere club in de stad. TC de Horizon heeft nog geen leden.

De stand van zaken

Op 5 januari vroegen we je om jouw ideeën in te sturen over een plan van aanpak. Hoe zet je een tennisclub op, waar begin je? Uit alle reacties zijn de volgende stappen geselecteerd:

 

Stap 1: Ga na op basis van demografische gegevens hoe groot het ledental van TC de Horizon op termijn kan worden. Uit de gegevens van de KNLTB blijkt dat op dit moment 4% van de bevolking lid is van een tennisvereniging. Voor een wijk van 25.000 inwoners kom je dan op een ledental van rond de 1.000. 

Stap 2: Maak een businessplan voor een accommodatie met een capaciteit van minimaal 1.000 leden.

Hoe verder

Het is tijd om het businessplan ook werkelijk op papier te zetten. Deze week is de tweede bestuursvergadering en bespreek je de insteek en opbouw van het businessplan. Hoe moet dat eruitzien? Laat het ons weten!

Zijn er ook andere acties waarmee je al wil starten? We zijn erg benieuwd naar jouw aanpak. Gebruik onderstaande velden om jouw reactie inclusief onderbouwing te geven of mail jouw ideeën naar verenigingsondersteuning@knltb.nl, liefst vóór 10 februari. De update en nieuwe oproep voor jouw input volgen dan in de week van 16 februari.