Bouw mee aan de Club van de Toekomst!

Op deze plek bouwen we in 2015 aan de Club van de Toekomst. Het doel is een ‘Model Club’ op te richten en in te richten die als voorbeeld kan dienen voor iedereen die plannen heeft om een tennisclub te starten, nieuw leven in te blazen of gewoon de eigen ambities wil herijken.

De ‘bouw’ en de voortgang van de club zal op centrecourt.nl zichtbaar zijn.  Iedere drie weken verschijnt er een update, geheel gebaseerd op jouw ideeën! Naast de update roepen we je ook telkens op om jouw ideeën in te sturen.

Stap voor stap bouwen we zo gezamenlijk aan de Club van de Toekomst. Het is de bedoeling om de vereniging als uitgangspunt en als hoeksteen van het tennis in Nederland zo zichtbaar mogelijk te maken en zo toekomstbestendig mogelijk vorm te geven. Het project wordt in 2015 afgerond.

Wat zijn de uitgangspunten?

In 2014 is de TC de Horizon opgericht en zijn de vijf  initiatiefnemers formeel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur heeft in het voortraject van de gemeente een locatie toegewezen gekregen in het park aan de rand van de wijk. De wijk is nog in aanbouw en zal zo’n 25.000 tot 30.000 inwoners krijgen. Er is nog geen tennisclub in de wijk aanwezig en de initiatiefnemers spelen dan ook bij een andere club in de stad. TC de Horizon heeft nog geen leden.

Stel je voor dat jij een van de bestuursleden bent en op 5 januari heb jij je eerste bestuursvergadering.

Prominent op de agenda staat het plan van aanpak. Hoe gaat dat er uitzien volgens jou? Wat zijn volgens jou de eerste vier stappen die gezet moeten worden? Is stap 1 bijvoorbeeld aan de slag gaan met ledenwerving of begin je met de accommodatie of iets anders? We zijn erg benieuwd naar jouw aanpak. Gebruik onderstaande velden om jouw reactie inclusief onderbouwing te geven of mail jouw ideeën naar verenigingsondersteuning@knltb.nl, liefst vóór 21 januari. De update en nieuwe oproep volgen dan in de week van 26 januari. 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.